Smartare med rödbetsjuice

Piggare hjärna och smartare med rödbetsjuice.

Kostbaserade nitrater har visats minska blodtrycket och öka prestations­förmågan vid fysisk aktivitet. Nitrat fungerar också särskilt effektivt vid låg syrenivå, vilket gör att blodflödet ökas just där det mest behövs. Nu undersöks också nitraternas betydelse för hjärnans funktion.

Nitratrik kost till äldre kan ge piggare hjärna

Dålig blodcirkulation kan leda till olika sjukliga tillstånd och orsaka sämre fysisk och kognitiv funktion hos äldre personer. Exempel på nedsatt kognition är åldersrelaterad demens. Därför ville en amerikansk forskargrupp undersöka om kostbaserade nitrater även kan öka blodcirkulationen i hjärnan hos äldre försökspersoner. Detta skulle i så fall kunna användas för att behandla minskande kognitiv funktion som ofta ses i den äldre populationen.

Forskarna fann att nitratrik kost förbättrade blodflödet i de delar av hjärnan som påverkas av åldrande och har betydelse för minne och mentala processer som är viktiga i det dagliga livet [1].

En dos nitratrik rödbetsjuice före mentala test

En engelsk forskargrupp undersökte förmågan att utföra utvalda kognitionstester och blodflödet i hjärnan hos friska vuxna försökspersoner som 1,5 timme tidigare hade druckit nitratrik rödbetsjuice. Testerna aktiverade den främre delen av hjärnbarken. Blodflöde och variationer i blodets koncentration av syrerikt och syrefattigt blod uppmättes samtidigt i denna del av hjärnan.

Nitratet åstadkom en ökning av blodflödet när försökspersonerna började utföra testerna och minskade sedan under de mindre krävande av de tre testerna. Ett av de tre testerna utfördes bättre när försökspersonerna hade druckit rödbetsjuicen [2].

Ta snabba beslut under matchen

Forskare vid Exeters universitet, England, lät elitidrottare i lagsport dricka 140 ml koncentrerad rödbetsjuice per dag i sju dagar. Den sjunde dagen utförde idrottarna konditionstest samtidigt som de genomförde kognitionstest där det utvärderades hur snabbt och riktigt de tog beslut. Som kontroll skedde samma test med rödbetsjuice som hade fått nitratet borttaget.

När idrottarna hade druckit nitratrik rödbetsjuice ökade deras prestation i konditionstestet med 3,5 % och beslutshastigheten med 3 %. Riktigheten i besluten var densamma. Forskarna menar att detta tyder på att samtidigt som den fysiska prestationsförmågan ökar, dämpas försämringen av kognitiv funktion, särskilt reaktionsförmåga, som sker under långvarig intervallbetonad fysisk aktivitet [3].

Professor Andrew Jones säger: ”Dessa nya resultat tyder på att rödbetsjuice kan förbättra både fysisk prestation och beslutsfattande i lagsporter som rugby och fotboll. Vid evenemang som The Rugby World Cup räknas varje sekund i de avgörande ögonblicken, och därför kan denna förbättring vara helt avgörande” [4].

1 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20951824]
2 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26037632]
3 [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25846114]
4 [Beetroot juice improves sprinting and decision-making during exercise]