Nitrat förbättrar funktionen hos cellernas kraftverk

Musklernas cellulära kraftverk mitokondrierna påverkas positivt av nitrat från exempelvis rödbetor.

Forskningsresultat från Karolinska institutet visar att musklernas cellulära kraftverk – mitokondrierna – påverkas positivt av nitrat som finns i rikliga mängder i grönsaker som sallad, spenat och rödbetor. Se också film om mitokondrien nedan.

I studien vid Karolinska institutet fick friska försökspersoner äta nitrat under tre dagar. Därefter fick de utföra ett cykelarbete varpå forskarna analyserade prover från lårmusklerna och jämförde med resultaten från ett annat tillfälle då samma personer istället fått placebo före cykelarbetet. Efter nitratintag sågs en påtaglig förbättring av effektiviteten hos mitokondrierna, med minskad syreförbrukning och större bildning av det energirika ämnet ATP per förbrukad syremolekyl.

– Mitokondrierna har en helt central roll i cellernas ämnesomsättning. Det är sannolikt att en förbättrad mitokondriefunktion har många goda effekter i kroppen och förklarar en del av grönsakers nyttighet, säger professor Eddie Weitzberg som tillsammans med professor Jon Lundberg leder forskningen.

Resultaten är av idrottsfysiologiskt intresse eftersom man visar att syreåtgången vid fysiskt arbete minskar vid intag av nitrat, men kan även ha betydelse för sjukdomar där mitokondrierna fungerar dåligt, som diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

 

Källa: Nitrat förbättrar mitokondriefunktion > http://ki.se/nyheter/nitrat-forbattrar-mitokondriefunktion

 

En film som beskriver mitokondriens funktion kortfattat

I mitokondrierna används syre för att oxidera organiska födoämnen och därmed frigöra energi som kan omvandlas till adenosintrifosfat – ATP. När ATP i sin tur bryts ner frisätts den lagrade energin och används i cellens energikrävande processer inklusive muskelkontraktion.