Rödbetsjuice gör nytta i magen och skyddar mot sjukdomar

Man som håller ett knippe rödbetor - rödbetor gör nytta i magen och skyddar mot sjukdomar

Det beror både på kväveoxiden bildad från rödbetans nitrat och på rödbetans färgämne betalain som är en sorts antioxidant. Rödbetor innehåller också andra ämnen som är bra för hälsan, som polyfenoler och folat.

När vi får i oss nitrat, exempelvis från rödbetor, omvandlas det till nitrit som i sin tur blir kväveoxid i ett kretslopp som inbegriper spottkörtlar, munbakterier, mage, tarm och blod.

Kväveoxid har visats stärka magslemhinnan genom bättre blodgenomströmning och tjockare slemskikt, vilket skyddar mot både magsår och bakterieangrepp som annars kan utlösa allvarliga infektioner i kroppen. Munsköljmedel förhindrar dessa goda effekter.

Nitrat och nitrit kan också bilda nitrosaminer, och det har funnits en oro för att dessa kanske skulle kunna vara cancerogena. Tack vare att rödbetor på flera sätt har en hämmande effekt på bildningen av nitrosaminer i kroppen motverkar de snarare cancer.

I studier där man har använt antingen rödbetsjuice eller kväveoxid och betalain var för sig har både cancerceller och bakterier hämmats. Antioxidanten betalain kan också skydda mot en rad inflammatoriska sjukdomar orsakade av fria radikaler och gynna ett friskt åldrande.

Källor till ”Rödbetsjuice gör nytta i magen och skyddar mot sjukdomar”