Rödbetsjuice ökade träningsförmågan hos KOL-patienter

Rödbetsjuice ökade träningsförmågan hos KOL-patienter.

KOL är en lung­sjukdom som begränsar möjligheten att upprätthålla konditionen. Forskare har visat att nitratrik kost, exempelvis rödbetor och rödbetsjuice, ökar träningskapaciteten inte bara hos friska personer utan också hos patienter med KOL.

Flera studier har fokuserat på sambandet mellan diet och träningskapacitet. Nitrat från grönbladiga växter och rödbetor har visats öka tränings­kapaciteten hos friska personer genom omvandling till kväveoxid som spelar en viktig roll i många fysiologiska processer inklusive blodtryck, metabolism och immunsystem.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en sjukdom i andningsvägarna som orsakar bland annat andnöd och hosta. Den dagliga aktiviteten påverkas därför kraftigt, vilket begränsar vardagen och leder till ännu sämre kondition och lägre livskvalitet.

En forskargrupp vid Wake Forest University i USA beskriver i artikeln “Dietary nitrate supplementation improves exercise performance and decreases blood pressure in COPD patients”, en studie med 15 patienter med KOL som före träning fick dricka antingen rödbetsjuice eller plommonjuice (som saknar nitrat). De fann att rödbetsjuicen ökade träningskapaciteten och sänkte blodtrycket.

Forskarna rekommenderar fortsatta studier för att bekräfta och utveckla nyttan av nitrattillförsel för KOL-patienter. Om rödbetsjuice ökar träningskapaciteten hos dessa patienter har de större möjlighet att förbättra sin hälsa.

 

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25445634