Rödbetsjuice vid hjärtsvikt

Hjärta - rödbetsjuice testas mot hjärtsvikt.

I en patientstudie vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, som påbörjades i december 2014 och ska pågå under 2015, ska forskare ta reda på om rödbetsjuice kan förbättra konditionen och därmed även livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt orsakad av PAH.

Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Den försämrade pumpfunktionen kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad. Den kan också bero på att hjärtmuskeln har en försämrad förmåga att slappna av [1].

Det finns olika orsaker till hjärtsvikt. En av dem är pulmonell arteriell hypertension, PAH. PAH innebär att lungornas blodkärl blir stela och trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt. Både hjärtats och lungornas funktion påverkas och många patienter utvecklar hjärtsvikt.

Glas med rödbetsjuice - rödbetsjuice testas mot hjärtsvikt.Rödbetor, spenat, sallad och mangold innehåller nitrat som bakterierna i munhålan omvandlar till nitrit. Man bör därför inte använda  bakteriedödande munsköljmedel [2]. När nitrit sväljs ner reduceras ämnet till kväveoxid. Kväveoxiden spelar en viktig roll i kroppen eftersom ämnet vidgar blodkärlen och sänker blodtrycket.

Tidigare forskning på friska personer har visat att rödbetsjuice, som har hög koncentration av nitrat, kan förbättra blodflödet till musklerna med närmare 40 procent [3]. Rödbetsjuice används därför ofta inom elitidrotten för att förbättra uthålligheten. Det finns också forskning som visar att rödbetsjuice sänker blodtrycket hos patienter med högt blodtryck [4].

I en patientstudie vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala [3], som påbörjades i december 2014 och ska pågå under 2015, ska forskare ta reda på om rödbetsjuice kan förbättra konditionen och därmed även livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt orsakad av PAH. Studien är ett så kallat korsat blindtest. Det innebär att testpersonerna ena veckan får dricka äkta rödbetsjuice motsvarande fyra rödbetor varje dag, andra veckan som placebo en till utseendet identisk juice utan nitrat. Personerna själva är ovetande om vilken juice de får.

 

Källor:
[1] http://www.1177.se
[2] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18793740
[3] http://www.forskning.se/2014/12/22/rodbetsjuice-ges-till-hjartsviktpatienter-i-unik-studie/
[4] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25421976