Mäta blodtrycket – och sedan då?

Mäta blodtrycket - rödbetsjuice kan sänka blodtrycket.

Heldygnsmätning är säkrare än en mätning i stressande sjukhusmiljö. Dessutom kan skillnaden i övertryck och undertryck samt skillnaden mellan blodtrycket i båda armarna ge värdefull information. Kosten är viktig för kärlhälsan, och rödbetsjuice kan ge friskare blodkärl och sänka blodtrycket.

Mellan 120-140 i övertryck (systoliskt) och 80-90 i undertryck (diastoliskt) betraktas som ett förstadium till högt blodtryck. Det behöver inte behandlas hos personer som är friska i övrigt, men det betyder att livsstilsåtgärder bör övervägas.

Var fjärde vuxen i Sverige har högt blodtryck – över 140/90. Men vissa – 10-15 % – av de som i sjukhusmiljö har högt blodtryck har det bara där, på grund av mer eller mindre omedveten stress. Misstänker man att så är fallet behövs hemmamätningar eller heldygnsmätningar.

Jämföra över- och undertryck samt blodtrycket i båda armarna
Även skillnaden mellan över- och undertrycket, ”pulstrycket”, är intressant. Om skillnaden är stor (exempelvis 170/85) så tyder det på hårda, stela kärl – ofta på grund av kärlsjukdom. Blodkärlen kan då inte utvidga sig så mycket när pulsvågen från hjärtat kommer varför övertrycket blir högt.

Traditionellt mäts blodtrycket bara i ena armen, men enligt forskning bör blodtrycket mätas i båda armarna och jämföras. Om det är högre i den ena armen än i den andra indikerar detta blockeringar i delar av cirkulationssystemet, vilket kan vara en förvarning om hjärtsjukdom.

En vetenskaplig studie från University of Exeter tyder på att personer med mer än 5 enheters skillnad i systoliskt tryck mellan ena och andra armen har dubbelt så stor risk att dö av hjärtsjukdom de nästkommande åtta åren.

Kosten påverkar blodtrycket
När det höga blodtrycket inte beror på mer ovanliga sjukdomar i njurar och binjurar utan har oklar orsak är det ofta en komponent i det metabola syndromet, den så kallade ”västerländska sjukan”. De andra komponenterna är bukfetma, högt blodsocker och blodfettsrubbning (höga halter triglycerider och låga halter HDL – det goda kolesterolet).

Även i de fall medicinering är nödvändigt är det bra att se över sin livsstil där kosten är en mycket viktig del. Det finns studier som visar att lågkolhydratkost kan förbättra blodtrycket, dessutom ger det vanligen även viktnedgång och förbättrat blodsockervärde. Men det är också mycket stor skillnad på kolhydrater och kolhydrater. Socker, som är en ”snabb” kolhydrat, är farligare för blodtrycket än koksalt, menar många. För hälsan generellt tycks typen av kolhydrater spela större roll än mängden.

Rödbetsjuice - mät blodtrycket och anpassa kosten.Rödbetor och rödbetsjuice sänker blodtrycket
Rödbetan är en grönsak som har positiv effekt på blodtrycket. Det beror på att rödbetor är rika på nitrater som omvandlas till kväveoxid i kroppen. Kväveoxiden vidgar blodkärlen, motverkar kärlstelhet och sänker blodtrycket, vilket visats i många vetenskapliga studier.

I en studie vid Queen Mary University of London sänktes försökspersonernas systoliska blodtryck med 8 enheter och det diastoliska med 4 enheter då de drack 250 ml rödbetsjuice om dagen i fyra veckor.

Vill man inte dricka så mycket rödbetsjuice kan man istället prova koncentrerad rödbetsjuice som ger samma effekt med mindre mängd.

Källor:
http://www.kostdoktorn.se/blodtryck
The best way to manage blood pressure? Drink beetroot juice, avoid holidays and test BOTH arms
Vad är nyttiga och onyttiga kolhydrater? – Livsmedelsverket