Rödbetsjuice innan motionspasset föryngrar hjärnan

rödbetor - rödbetsjuice före motion föryngrar hjärnan.

En amerikansk studie med äldre personer visar att en kombination av rödbetsjuice och motion kan förbättra hjärnans funktion.

Motion har positiv påverkan på hjärnan, det vet man sedan tidigare. Att motionera regelbundet ger nya hjärnceller, förstärkta nervkopplingar och nybildade blodkärl, vilket ger gynnsamma resultat på olika hjärnfunktioner.

Känt är också att rödbetsjuice inte bara sänker blodtrycket utan också förbättrar prestationsförmåga och uthållighet. I rödbetor finns nitrat som omvandlas i kroppen till kväveoxid. Detta är ett ämne viktigt för olika processer i kroppen.

Kväveoxiden styrs särskilt till vävnader och organ som har brist på syre. Under ansträngning ökar blodflödet till skelettmusklerna men även till hjärnan. Dessutom gör kväveoxiden att syret används effektivare när energin tillverkas i cellerna. Detta kan vara särskilt viktigt om man på grund av sjukdom har svårt att motionera.

Kombinera rödbetsjuice och motion

Forskare vid Wake Forest University ville undersöka vilken effekt en kombination av motion och rödbetsjuice har på äldre personers hjärnor. En studie utfördes med 26 män och kvinnor över 55 år. Dessa motionerade inte, hade högt blodtryck och tog medicin mot detta.

Hälften av deltagarna fick rödbetsjuice med 560 mg nitrat tre gånger i veckan under sex veckor, den andra hälften fick som placebo en rödbetsjuice innehållande minimalt med nitrat. Rödbetsjuicen dracks en timme innan de började gå på ett löpband, och där gick de under 50 minuter. Före försöket hade alla deltagare ungefär samma nitrathalt i blodet. Efter intag bekräftades att de som drack rödbetsjuice hade högre nitrathalt än de som drack placebo.

Föryngrad hjärna

Med hjälp av olika metoder mättes sedan deltagarnas hjärnfunktion. De som druckit rödbetsjuice innehållande nitrat före motionen hade resultat som visade att de – jämfört med placebogruppen – efter försöket hade en förbättrad hjärnfunktion, värdena liknade de man ser hos yngre människor.

Resultatet av studien visar att inte bara motion utan även mat och dryck har betydelse om man vill hålla hjärnan ung.

 

Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28329785
http://news.wfu.edu/2017/04/19/beetroot-juice-exercise-aging-brains-look-younger/
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-traning-gor-dig-smart