Rödbetsjuice innan blodtrycket blir för högt

Ett glas rödbetsjuice - livsstilsförändring som sänker blodtrycket

En amerikansk artikel uppmärksammar nyttan med att genom livsstilsförändringar sänka även ett blodtryck som anses inom acceptabla gränser, och författaren menar att en sådan livsstilsförändring är att börja dricka rödbetsjuice.

Sedan en tid vet man att behandling av förhöjt blodtryck minskar risken för stroke med 35–40 %, hjärtinfarkt med 15–25 % och hjärtsvikt med upp till 64 %, kan vi läsa i artikeln. I försök har man dock bara visat fördelen med att sänka det systoliska blodtrycket – ”första siffran i blodtrycket” – till under 150 hos personer som endast har högt blodtryck och ingen ännu konstaterad hjärt-kärlsjukdom. Emellertid har man kunnat observera en ökning av risken för hjärt-kärlsjukdom redan när detta blodtryck överstiger 115.

Lägre gräns för högt blodtryck

I studien SPRINT testades hypotesen att ett lägre systoliskt blodtryck (<120) kan minska antalet sjukvårdsbesök mer än det amerikanska standardmålet på <150*. Det publicerade resultatet visade också att när det systoliska blodtrycket behandlades så att det sjönk ännu mer, minskade kardiovaskulära vårdfall bland högriskpatienter.

De flesta som med en strängare definition anses ha förhöjt blodtryck tillhör inte högriskgruppen. De har ett systoliskt blodtryck på 130–140. Om de inte har en hjärt-kärlsjukdom eller har mindre än 10 % risk (enligt test som inbegriper bland annat blodfettsvärden: http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator-Plus/#!/calculate/estimate/) är den rekommenderade behandlingen för dessa personer en förändring av livsstil, inte medicinering. Att förändra livsstilen innebär fysisk aktivitet, viktkontroll, diet, begränsad alkoholkonsumtion och rökstopp.

Rödbetsjuice positiv livsstilsförändring

För den som har ett systoliskt blodtryck på 120–140, inte har hjärt-kärlsjukdom och har en beräknad risk på mindre än 10 % är rödbetor verkligen väl värt att prova. Välgjorda forskningsstudier visar om och om igen att rödbetsjuice har blodtryckssänkande egenskaper. Exempelvis kan en veckas konsumtion av cirka 1 dl rödbetskoncentrat dagligen sänka det systoliska blodtrycket med 14 mm/Hg enligt en amerikansk studie med hjärtsviktspatienter (HFPEF), samtidigt som deras träningsförmåga förbättrades med 24 % när den testades 1,5–2 timmar efter att de druckit juicen.

Rödbetsjuice är rikt på nitrat som kroppen omvandlar till kväveoxid. Därigenom kan blodkärlen vidga sig, vilket sänker blodtrycket och underlättar flödet av syrerikt blod till musklerna så att förmågan att motionera ökar. Dessutom skyddas blodkärlen från att bli stela och åderförkalkade.

Mer ork och lust

Arkeologiska fynd tyder på att rödbetor har använts som föda, medicin och färgämne i flera tusen år. Grekerna och romarna betraktade rödbetan som en symbol för kärlek och lust.
 

Källa: https://www.huffingtonpost.com/entry/how-to-beet-high-blood-pressure-the-bountiful-benefits_us_5a3d0671e4b0d86c803c70fb

* I amerikanska rekommendationer har nu gränsen för hypertoni (högt blodtryck) sänkts till ett medelblodtryck på 130/80 mm Hg (http://www.acc.org/latest-in-cardiology/ten-points-to-remember/2017/11/09/11/41/2017-guideline-for-high-blood-pressure-in-adults).