Orka mer på morgonen med rödbetsjuice

Rödbetsjuice kan ge mer ork på morgonen

När du tränar eller tävlar kan din prestationsförmåga påverkas av tiden på dygnet. Kanske har du sämre ork på morgonen, men då kan rödbetsjuice hjälpa mot detta.

Motion är bra för hälsan, och muskel­styrka, uthållighet och välbefinnande ökar. Hur bra ett träningspass eller en idrottsprestation blir vid ett visst tillfälle kan bero på tiden på dygnet och dygnsrytmen. Just på morgonen är det många som upplever att de inte orkar lika mycket som annars.

Rödbetsjuice kan öka prestations­förmågan på både kort och lång sikt. Studier har visat förbättringar i både styrka och uthållighet. Att dricka rödbets­juice före träning eller tävling är ett vanligt sätt att optimera sin prestation bland idrottare. Den som är vardagsmotionär eller på grund av sjukdom har sämre ork kan också ha stor nytta av rödbetsjuice.

Prestationsförmåga olika tider på dygnet

I en vetenskaplig studie undersökte en forskargrupp om en dos rödbetsjuice kan mot­verka nedgång i prestations­förmåga i ett kort och explosivt träningspass på morgonen.

I försöket deltog tio manliga elitidrottare inom kort­distanslöpning. Deltagarna fick genomföra tre pass med likadana fysiska tester; ett på morgonen då de fått en shot koncentrerad rödbetsjuice 2 timmar före, ett på morgonen då de fått placebo (svartvinbärsjuice) i stället för rödbets­juice samt ett på efter­middagen utan något tillskott av juice. Mellan varje pass gick det tre dagar.

Rödbetsjuice motverkade försämringen

Utan rödbetsjuice var idrottarnas presta­tionsförmåga som väntat lägre på morgonpasset än på eftermiddagspasset. Däremot var prestations­förmågan inte sämre på mor­gonen då de fått rödbetsjuice jämfört med deras prestation på eftermiddagen. Jämfört med de två andra passen var dessutom hjärt­frekvensen lägre under morgon­passet då de druckit rödbetsjuice. Idrottarna upplevde själva samma nivå av utmattning efter varje pass.

Studien visar att rödbetsjuice kan förhindra nedgången i prestationsförmåga när träning eller tävling sker på morgonen.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33430250