Därför blir vi starka av nitrater

Starkare muskler med nitrat.

Nitrat, som förekommer naturligt i flera gröna bladväxter, som spenat, och rikligt i rödbetsjuice, har en kraftigt positiv effekt på muskelstyrka. Vad det beror på har forskare vid Karolinska institutet lyckats visa i en studie.

Att idrottare dricker rödbetsjuice för att öka sin prestationsförmåga är inget nytt. Nitratet i rödbetsjuicen har visats förbättra syreupptagningsförmågan och uthålligheten. Nu har forskare vid Karolinska institutet presenterat resultat som visar att nitratet även gör musklerna starkare.

I studien fick möss vatten med nitrat i doser som motsvarar den mängd nitrat som vi människor kan få i oss via kosten. En kontrollgrupp fick vanligt vatten utan nitrat. Efter sju dagar undersöktes mössens muskler på fötter och i ben.

De möss som fått nitrat i dricksvattnet hade fått avsevärt starkare muskler. De var de ”snabba” muskelfibrerna som hade påverkats positivt av nitratet. Forskarna fann att dessa starkare möss hade en större mängd av två speciella proteiner i sina muskler. Det antas förklara den ökade muskelstyrkan. Dessa proteiner har att göra med kalciumregleringen som har stor betydelse för muskelcellernas sammandragningar.

Nu är forskarna intresserade av att undersöka hur detta kan ha betydelse inte bara för idrottare utan också för personer med sjukdomar som orsakar muskelsvaghet.

 

Källa: Karolinska Institutet > http://ki.se/nyheter/spenatens-gata-lost-darfor-gor-den-oss-starka

Läs mer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22687611?otool=karolib&tool=karolinska