Sänkt blodtryck med rödbetsjuice

blodtrycksmätare - högt blodtryck skadligt för hjärta och kärl, kan sänkas med rödbetsjuice

Rödbetsjuice innehåller nitrat som har visats sänka blodtrycket genom förbättrad funktion hos blodkärlen. Sådana förbättringar har kunnat kopplas till minskad risk för hjärtsjukdom. Nu pågår en studie med personer med hjärtsvikt där man hoppas att den till vissa vävnader försämrade syretillförseln ska förbättras av rödbetsjuicens kärlvidgande förmåga.

I en studie [1] från Storbritannien kunde man se klara samband mellan nitrattillskott genom rödbetsjuice och sänkt blodtryck. Studien finansierades av British Heart Foundation.

I studien deltog 68 patienter, hälften använde redan föreskrivna blodtrycksmediciner utan att lyckas nå sitt idealvärde, hälften hade högt blodtryck som inte medicinerades ännu. Studien pågick under 8 veckor varav två veckor i början och två veckor i slutet användes för kontroll och uppföljning.

Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper som fick ett dagligt kosttillskott i fyra veckor – ena gruppen fick nitrat (250 ml rödbetsjuice) och den andra gruppen fick placebo (250 ml nitratfri rödbetsjuice).

Under studien fick patienter i som drack rödbetsjuice med nitrater en förbättring med cirka 20 % i blodkärlens utvidgningskapacitet och en minskning av artärstelhet med omkring 10 %. Dessa förändringar i blodkärlens funktion har, genom andra studier, kunnat förknippas med betydande minskningar av hjärtsjukdomar. Det fanns inga negativa biverkningar av kosttillskottet. Den genomsnittliga minskningen av blodtrycket hos gruppen som drack rödbetsjuice med nitrater blev 9/5 mm Hg. Två veckor efter att de slutat dricka rödbetsjuice var blodtrycket tillbaka på sina tidigare höga nivåer.

Rödbetshjärta i händerna. Sänkt blodtryck med rödbetsjuice.Det fanns inga förändringar blodtryck, blodkärlsfunktion eller arteriell styvhet hos placebogruppen under studien.

Forskarna konstaterar att detta är den första studien som visar på en långvarig sänkning av blodtrycket på grund av nitrat som kosttillskott hos en grupp av patienter med högt blodtryck.

Förklaringen till effekten beror på att rödbetor innehåller nitrat som kroppen omvandlar till kväveoxid via munnens bakterier, vilket utvidgar blodkärlen och således minskar blodtrycket. För att detta ska ske bör man inte använda bakteriedödande munsköljmedel [2] som dödar de nitritproducerande bakterierna.

RÖDBETSJUICE VID HJÄRTSVIKT
I en annan studie [3] som påbörjades i december 2014 vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, provar man att ge rödbetsjuice till patienter med hjärtsvikt orsakad av pulmonell arteriell hypertension, PAH. I tidigare studier har man kunnat se att blodflödet ökar med upp till 40 % hos friska personer. Nu vill man se om rödbetsjuicen har samma effekt på patienter med hjärtsvikt. Vid hjärtsvikt är syretillförseln till vissa vävnader, framför allt till skelettmuskler, försämrad. Det gör det svårare att röra armar eller ben. Många patienter har därför svårt att vara fysiskt aktiva. En ökning av syretillförseln till dessa muskler kan förbättra patienternas kondition och livskvalitet.

KOKA INTE RÖDBETORNA
Den som vill använda nitrat som kosttillskott bör inte koka rödbetorna eftersom nitrat är vattenlösligt, utan istället ångkoka eller råpressa dem.

 

Källor:
[1] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25421976
[2] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18793740
[3] http://www.forskning.se/2014/12/22/rodbetsjuice-ges-till-hjartsviktpatienter-i-unik-studie/