Rödbetsjuice mot fönstertittarsjuka

Ett knippe rödbetor - rödbetsjuice kan underlätta gångträning vid benartärsjukdom (fönstertittarsjuka)

Åderförkalkning i benen kan leda till allvarlig sjukdom men livsstilsförändringar och ibland även medicinering minskar risken. Ofta ger sjukdomen bensmärtor under promenader, och smärtan behandlas med gång­träning. Behandlingen kan underlättas av rödbetsjuice.

Fönster­tittarsjuka kallas det eftersom smärtan i benen gör att man behöver stanna ofta under en promenad och under pausen kanske passar på att titta in i skyltfönster. Perifer artärsjukdom eller benartärsjukdom är den medicinska termen.

Smärtan orsakas av åderförkalkning i benens pulsådror. Värken kan sitta någonstans i benen eller i ryggslutet. Alla får inte ont men kanske känner domningar eller trötthet. Den som är stillasittande kanske inte märker av sin dåliga blodcirkulation så mycket.

Riskfaktorerna behandlas

För att förhindra att allvarliga och livshotande sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke utvecklas eller att den dåliga blodcirkulationen leder till amputation måste tillståndet behandlas. Först och främst måste den som röker sluta röka direkt. Sedan ska andra riskfaktorer motverkas genom att blodsocker, blodtryck och blodfetter hålls på hälsosamma nivåer med hjälp av livsstilsförändringar och medicinering.

Rödbetsjuice är bra för blodkärlen

Många vetenskapliga studier har visat att rödbetsjuice kan sänka blodtrycket. Dessutom utnyttjar kroppens celler syret effektivare när energi skapas. Det är främst rödbetans nitrater som är orsaken till den positiva effekten. Nitraterna omvandlas i kroppen först till nitrit och sedan till kväveoxid. Många, inte bara idrottare, använder rödbetsjuice för att öka sin prestations­förmåga och ork.

Rödbetor innehåller också – liksom andra grönsaker, frukter och bär – antioxidanter. Forskningsrapporter redovisar att blodsockernivån och blodfetts­sammansättningen kan normaliseras av sådan anti­oxidantrik kost.

Smärtan lindras med träning

Smärtorna kan minska när riskfaktorerna behandlas, men de lindras främst med träning och sjukgymnastik. Genom gångövningar kan sträckan man kan gå innan det börjar göra ont ökas successivt. Om träningen inte hjälper är medicin eller kirurgi nödvändigt.

Rödbetsjuice underlättar gångträning

Forskning har tidigare visat en dosberoende koppling mellan nitrat och sänkt blodtryck samt träningskapacitet.

I en studie deltog åtta försökspersoner med benartärsjukdom och bensmärta vid gång. Patienternas kapacitet vid motion på ett gång­band undersöktes, och dessutom mättes blodtrycket. Detta skedde vid två tillfällen med 1-2 veckors mellanrum. Patienterna fick 3 timmar före motionstestet 500 ml rödbetsjuice (med 9 mmol nitrat) den ena gången och placebo den andra gången, men de visste inte vad juicerna innehöll.

När patienterna druckit rödbetsjuice kunde de gå 18 % längre tid innan smärtan kom, och de orkade gå 17 % längre tid än vid det tillfälle när de druckit placebo. Dessutom hade de lägre blodtryck både vid vila och vid maximal ansträngningsnivå då de druckit rödbetsjuice.

Ytterligare en studie bekräftar effekten

I ett annat försök deltog patienter i ett 12-veckorsprogram med gångträning under tre tillfällen per vecka. Den ena gruppen fick dricka rödbets­juice (innehållande 4,2 mmol nitrat) medan den andra intog placebo­juice. Tid på löpbandet innan patienterna fick smärta och hur långt de gick under 6 minuter mättes sedan.

I båda grupperna hade upprepad motion under dessa 12 veckor positiv effekt på hur lång tid det tog innan det började göra ont vid övningen, men effekten hos de som också druckit rödbetsjuice var tre gånger större. Effekten var positiv även vid 6-minuterstestet med mer än dubbelt så stor effekt med rödbetsjuice.

Man gjorde också tester för blodcirkulation och syre­sättning i musklerna, vilket visade att rödbetsjuicen påverkade kärl och muskler på ett sätt som underlättar motion.


Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29976553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21454745
https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/sjukdomar/fonstertittarsjuka-claudicatio-intermittens/