Idrott: Varför är rödbetsjuice bäst?

Rödbetsjuice vs nitratsalt - rödbeta bäst prestationshöjare

I olika studier har forskare sett prestationshöjande effekter av både rödbetsjuice och nitratsalter. Men rödbetsjuice innehåller förutom nitrater även andra bioaktiva ämnen som ger ytterligare positiva effekter för idrottaren.

Rödbetsjuice är populärt som naturligt kosttillskott bland motionärer och idrottare. Rödbetan är känd för sina prestationshöjande effekter som främst beror på dess nitrater.

Nitrater är salter av nitratjonen. Det är ett kvävehaltigt ämne som finns naturligt i miljön och i vissa födoämnen. I kroppen omvandlas det till nitrit och vidare till kväveoxid som deltar i många viktiga biologiska processer. Nitrat finns också i vissa hjärtmediciner eftersom det vidgar blodkärlen så att blodtrycket sänks och hjärtat avlastas.  

Jämförelse mellan rödbetsjuice och nitratsalt

En grupp forskare från USA och England analyserade ett antal vetenskapliga studier för att se om det är någon skillnad mellan rödbetsjuice och nitratsalt när det handlar om motion och idrott.

Det de tittade på vid jämförelsen var submaximal syrekonsumtion (VO2) som är ett mått på kondition, uthållighet vid ansträngning, prestationshöjande effekter av träning samt musklernas återhämtning efter träning.

Rödbetsjuice effektivare än nitratsalt

Medan båda nitratkällorna har positiva effekter på dessa värden såg forskarna att rödbetsjuice dessutom kan minska syreförbrukningen vid högintensiv träning, förstärka träningens prestationshöjande effekter och gynna återhämtningen efter träning.

Flera ämnen i rödbetsjuice

Skillnaderna mellan rödbetsjuicens nitrat och rent nitrattillskott kan bero på de antioxidativa och/eller antiinflammatoriska egenskaperna som rödbetsjuice har eftersom den innehåller en mängd andra bioaktiva ämnen utöver nitrat. Till dessa ämnen hör rödbetans speciella färgämnen. Försök med rödbetans färgämne betalain resulterade i bättre prestation och återhämtning efter ansträngning.

 

Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38445207
https://www.rödbetsjuice.se/betalain-i-rodbeta-bra-for-idrottare