Jämförelse: Nitrat och metformin mot riskfaktorer

Rödbetor innehåller nitrat som i studie har jämförts med metformin

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom sammanfaller ofta med oxidativ stress och brist på kväveoxid i kroppen. Nitratrik kost som rödbetor kan motverka riskfaktorerna och förbättra antioxidativa effekter och kväveoxidtillgänglighet.

Det metabola syndromet [1] och typ 2-diabetes är kopplat till oxidativ stress [2], nedsatt biotillgänglighet av kväveoxid och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Förutom att hälsosam kosthållning och motion rekommenderas är behandling med exempelvis metformin vanligt vid typ 2-diabetes. Metformin sänker blodsockernivåerna med flera mekanismer. Intressant i detta sammanhang är att studier har visat att lingon och andra vegetabilier har potential att motverka riskfaktorer för typ 2-diabetes.

Kväveoxid bildas genom intag av kost rik på L-arginin och nitrat. Vid vissa sjukdomstillstånd är bildningen från L-arginin störd, och processen försämras också med åldern. Då är nitratrik kost desto viktigare som källa till kväveoxid.

Nitrat finns främst i rödbetor och gröna bladgrönsaker. Nitratrik kost har i studier haft positiva effekter på hjärta och kärl. Dessutom innehåller rödbetor förutom nitrat även andra ämnen som kan motverka oxidativ stress, metabola syndromet och hjärt-kärlsjukdom.

Studie med nitrat och metformin

Forskare vid Karolinska institutet undersökte effekten av nitrattillskott via kosten och medicinering med metformin, var för sig och tillsammans.

Mössen i försöket hade metabola syndromet med förhöjt blodtryck, funktionsstörning i blodkärlens innerskikt, försämrad insulinkänslighet, förhöjda blodsockernivåer och fettlever.

Både nitrat och metformin förbättrade insulin- och blodsockerbalansen, men endast nitrat hade positiv effekt på hjärt-kärlfunktion och fettlever. Både nitrat och metformin förbättrade AMPK-signalering (viktig för energibalansen vilket motverkar metabola syndromet) men endast nitrat motverkade oxidativ stress. När dessa ämnen kombinerades sänktes ”långtidsblodsockret” och AMPK-signaleringen förbättrades ytterligare.

Nitrat lika bra eller bättre än metformin

Slutsatsen forskarna drog var att nitrat och metformin hade likvärdiga metabola effekter medan nitrat var överlägset när det gäller att motverka störd hjärt-kärlfunktion och fettlever. Förhoppningen är att kliniska studier kan ligga till grund för nya kostbaserade strategier mot metabola syndromet, typ 2-diabetes och kopplade sjukdomstillstånd.

 

[1] Det metabola syndromet är ett tillstånd med förhöjda blodsockervärden, rubbad blodfettsbalans och högt blodtryck tillsammans med bukfetma.

[2] Obalans mellan produktionen av fria radikaler (och andra prooxidanter) och det antioxidativa försvaret i kroppen kan skada molekyler, celler och organ.

 

Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32032718/
http://rödbetsjuice.se/
http://lingonjuice.se/category/diabetes/