Nitrat mot hjärt- och njursjukdom

Flaska med rödbetsjuice -nitrat från rödbetor kan skydda mot hjärt-njursjukdom

Kardiorenalt syndrom innebär sjukdom i både hjärta och njurar. Oxidativ stress och kväveoxidbrist är två komponenter som kan ligga bakom störd funktion av hjärta, njurar och ämnesomsättning.

Hjärt-kärlsjukdom och njursjukdom förekommer ofta samtidigt. Kardiorenalt syndrom – KRS – har inte en entydig definition, men enkelt uttryckt är det ett tillstånd med påverkad hjärtfunktion och njurfunktion. Det ena orsakar det andra och en ond cirkel kan uppstå. Både förekommer men sambandet är oklart eller så orsakas båda av ett annat sjukdomstillstånd.

Ämnesomsättningsrubbningar som rör insulin, blodsocker och blodfetter samt högt blodtryck är riskfaktorer för dessa sjukdomar, men även för typ 2-diabetes som i sig är en riskfaktor.

Oxidativ stress och kväveoxidbrist

När det uppstår obalans mellan reaktiva syreföreningar, som fria radikaler, och det antioxidativa försvaret i kroppen kallar man det oxidativ stress. De reaktiva syreföreningarna reagerar med proteiner och fetter i cellerna så att de skadas. De reagerar också med kväveoxid så att reaktiva kväveföreningar bildas samtidigt som tillgången på kväveoxid minskar. Kväveoxid har viktiga funktioner i kroppen, bland annat har det kärlvidgande effekter vilket sänker blodtrycket. Kväveoxiden påverkar också reaktioner i nervsystemet och immunförsvaret.

Oxidativ stress och brist på kväveoxid kan leda till störd funktion i blodkärlens innerskikt (endotelet) och orsaka högt blodtryck, åderförfettning, hjärtsvikt och njursjukdom. Inflammation är kopplat till dessa tillstånd. Njurarna påverkar också blodtrycket eftersom de reglerar hormonfunktion och vätske- och saltbalans. Om blodtrycket är för högt kan blodkärl och organ skadas.

Kväveoxid bildas från nitrat

Då kroppens L-arginin-kväveoxid-system inte fungerar som det ska blir den andra källan till kväveoxid desto viktigare, nämligen nitratrik kost. På så sätt kan biotillgängligheten av kväveoxid öka samtidigt som balansen mellan oxidation och antioxidation i kroppen återställs. Dessutom ökar kroppens antiinflammatoriska immunsvar.

Tillskott av nitrat från exempelvis ruccola och rödbeta kan sänka blodtrycket hos både patienter med högt blodtryck och patienter med kronisk njursjukdom. I studier har man också sett att rödbetsjuice, som förutom nitrat även innehåller andra hälsosamma ämnen, har potential att motverka riskfaktorer för olika välfärdssjukdomar och har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper.  

Forskning pågår vid Karolinska institutet

Vid Karolinska institutet pågår forskning om hur reaktiva syreradikaler och kväveoxid produceras, interagerar och påverkar njursvikt, hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes och metabola funktioner, till exempel för insulin, glukos och blodfetter.

 

Källor:
https://ki.se/fyfa/oxidativ-stress-vid-hjartkarlsjukdom-diabetes-och-njursvikt
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30039620/
http://rödbetsjuice.se/