Om rödbetor

Ett knippe rödbetor - nitrater, folat, kalium och antioxidanter i rödbetor för bättre hälsa och prestationsförmåga.

Rödbetor och rödbetsjuice innehåller bland annat nitrat, kalium, folat och antioxidanter som ger bättre hälsa och ökad prestationsförmåga.

Rödbetan är en grönsak som erbjuder kraftfulla hälsoeffekter och näringsmässiga fördelar. Den skulle därför kunna kallas ”superfood” eller ”supermat”.

Rödbetor är mycket nitratrika. Det är dessa kostbaserade nitrater som med hjälp av bakterier i munnen omvandlas till nitrit som därefter i magsäcken blir till biologiskt aktiv kväveoxid (NO). Forskning har visat att resultatet av denna process är positivt för en mängd funktioner i kroppen.

Nitrat bidrar till att vidga blodkärlen och reglera blodflödet i kroppen. Blodtrycket sänks och därmed minskar risken för stroke, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. De vidgade blodkärlen hjälper också till att skydda mot magsår. Kväveoxiden som bildas i magen har även antibakteriella egenskaper.

Nitrat gör också att kroppen använder syre mer effektivt eftersom cellernas ”kraftverk”, mitokondrierna, blir effektivare. Det är betydelsefullt för prestationsförmågan men även för hälsan eftersom mitokondrierna måste fungera bra om vi ska få vara friska. Funktionen är störd vid en mängd sjukdomstillstånd, till exempel fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom (ME) och diabetes.

Att öka prestationsförmågan innebär inte bara att den som tränar blir starkare och får bättre kondition, eller att fridykare kan hålla andan längre och att höghöjdseffekter för bergsklättrare lindras. Det kan också betyda exempelvis att lungsjuka orkar röra mer på sig eller att män får bättre erektion.

Rödbetans nitrater kan på så sätt användas för att bekämpa hälsoproblem, förebygga sjukdomar och öka prestationsförmågan.

Rödbetor innehåller också fibrer och andra ämnen som har positiva effekter på hälsan, exempelvis folat, kalium och antioxidanter.

Intresset är stort för rödbetor och rödbetsjuice, och det ökar nu när fler och fler positiva studier publiceras och människor som dricker rödbetsjuice vittnar om ökat välbefinnande.

Läs mer: Kurera, Näringsguiden > http://kurera.se/rodbeta/