Rödbetsjuice positivt vid hjärt-lungsjukdom

Rödbetsjuice - positiv effekt för hjärt-lungsjuka (PAH)

Rödbetsjuice har positiv effekt på hälsan hos patienter med svår hjärt-lungsjukdom. Det visar en patientstudie på Akademiska sjukhuset. Redan efter en vecka noterades högre produktion av kväveoxid i kroppen och lägre andningsfrekvens vid ansträngning.

Den svåra hjärt-lungsjukdomen PAH (pulmonell arteriell hypertension) innebär att lungornas blodkärl blir för trånga vilket leder till onormalt högt blodtryck i lungorna. För att pressa fram blodet genom allt trängre kärl måste hjärtat arbeta allt hårdare och tar på sikt skada. De vanligaste symptomen är andfåddhet, sämre ork och kondition, bröstsmärta och svimningskänsla.

Nitrat, kväveoxid och blodkärl
Kväveoxid spelar en viktig roll i kroppen eftersom ämnet vidgar blodkärlen och sänker blodtrycket. Det ger bland annat mer ork och kraft. En av processerna som ska bilda kväveoxid är ofta störd hos patienter med PAH. En annan källa till kväveoxid är nitratrik kost. Nitrat omvandlas till nitrit och sedan kväveoxid. Nitrat finns främst i rödbetor men även i gröna bladgrönsaker.

I studien deltog 15 patienter med PAH. De fick ena veckan dricka koncentrerad rödbetsjuice morgon och kväll (ca 16 mmol nitrat per dag) och andra veckan placebo. Patienterna visste själva inte vilken vecka de drack riktig rödbetsjuice.

Bland annat kontrollerades upptag av nitrat och bildande av nitrit och kväveoxid, hjärt-lungfunktion och fysisk kapacitet.

Rödbetsjuice gav ökad prestationsförmåga
Forskarna kunde se en lägre andningsfrekvens vid ansträngning när patienterna hade druckit rödbetsjuice. Hos de 80 procent av patienterna som fick en uttalad höjning av nitrithalterna i blodet som följd av rödbetsjuiceintaget noterades ökad prestationsförmåga och verkningsgrad i musklerna med cirka 10 procent vilket är väldigt mycket, enligt Gerhard Wikström, överläkare och kardiolog på Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien.

Resultatet från denna mindre studie indikerar att intag av rödbetsjuice kan kopplas till ökad prestationsförmåga i förhållande till mängd konsumerat syre hos denna patientgrupp. Det är önskvärt att fler och större studier genomförs om kostbaserade nitraters effekt på hjärt-lungsjukdomar.

 

Källa: https://www.forskning.se/2018/10/02/rodbetsjuice-har-positiv-effekt-vid-svar-hjart-lungsjukdomen/