Rödbetsjuice skyddar vid stillasittande

Rödbetor skyddar blodkärlen vid stillasittande

Det är viktigt för blodomloppet och hälsan generellt att röra på sig. Stillasittande kan skada blodkärlen, men rödbetsjuice kan motverka dessa skadeverkningar.

Endotelet är det cellskikt som täcker insidan av blodkärlen. Ett friskt endotel är viktigt för hjärt-kärlhälsan. Bland annat reglerar endotelcellerna blodtrycket och motverkar blodproppar med hjälp av kväveoxid.

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på hälsan, inte minst hjärt-kärlhälsan. När man rör på sig ökar blodgenomströmningen. Endotelet avger då kväveoxid vilket vidgar blodkärlen så att blodet flyter lättare.

Stillasittande skadar blodkärlens insida

Många har ett stillasittande jobb och sitter dessutom långa stunder under fritiden. Att försöka minska den sammanlagda tiden av sittande och korta ner stunderna med oavbrutet sittande har stora hälsovinster.

Ibland har man inte möjlighet att röra på sig tillräckligt mycket, och exempelvis sjukdom kan orsaka mer stillasittande än vad som är hälsosamt.

När man sitter still minskar blodflödet i benens blodkärl. Det blir brist på kväveoxid och endotelet fungerar inte som det ska, vilket ligger bakom många hjärt-kärlsjukdomar. Det finns en koppling mellan störd endotelfunktion, stillasittande och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, som högt blodsocker, typ 2-diabetes, fetma, blodfettsstörning, högt blodtryck och rökning.

Rödbetornas nitrat omvandlas till kväveoxid

Kväveoxid kan också bildas av nitratrik kost, som rödbetor. Nitratet omvandlas till nitrit och vidare till kväveoxid i kroppen. Undvik bakteriedödande munsköljmedel och överdrivet spottande eftersom goda munbakterier och saliven är inblandade i processen. Kokta rödbetor förlorar nitrat till kokvattnet. Råriv, ugnsbaka eller pressa till juice i stället.

Rödbetsjuice har tidigare rapporterats kunna förbättra endotelets funktion. Forskning har visat även andra effekter av rödbetsjuice som motverkar hjärt-kärlsjukdomar och deras riskfaktorer tack vare nitratet och andra nyttiga ämnen.

Om stillasittande minskar tillgången på kväveoxid från endotelet när blodkärlens blodflöde minskar, kan kväveoxid bildad från kosten ha stor betydelse för endotelets hälsa, resonerade en forskargrupp. De undersökte om rödbetsjuice kan skydda endotelet från skador orsakade av stillasittande.

I forskningsstudien deltog 11 friska män och kvinnor. De fick dricka rödbetsjuice med 12,8 mmol (cirka 790 mg) nitrat före tre timmars stillasittande. Vid ett annat tillfälle fick de placebo före stillasittandet. Resultatet från de två försökstillfällena jämfördes.

Rödbetsjuice motverkar negativa effekter

Forskarna fann att rödbetsjuicen skyddade mot störd funktion hos endotelet orsakad av stillasittandet. När deltagarna druckit rödbetsjuice bibehöll knävecksartären sin förmåga att utvidgas tack vare kväveoxiden som bildades av rödbetsjuicens nitrat, till skillnad från då deltagarna fick placebo. Rödbetsjuice kan alltså vara ett bra kosttillskott för personer som av olika skäl inte har möjlighet att röra på sig tillräckligt mycket.

 

Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35652829