Rödbetor och Alzheimers

Alzheimers sjukdom är en demens­­­sjukdom där hjärnans nervceller förtvinar och slutligen dör. Forskare tror att kosten i vissa fall kan bromsa förloppet, och en ny studie har visat att rödbetans färgämne betanin genom sina antioxidativa egenskaper har potential att motverka en av de nedbrytande funktioner som ses vid Alzheimers.

Den vanligaste orsaken till demens är Alzheimers, en neurodegenerativ sjukdom som orsakar problem med minne och kognition. Ålder och ärftlighet påverkar risken att insjukna, men även miljömässiga faktorer kan spela in. Hur sjukdomen uppkommer är inte helt klart ännu.

Vid Alzheimers ses i hjärnan skador i och mellan nervcellerna, och nervceller dör under en nedbrytande process. Forskningen har på senare år handlat mycket om att kartlägga vilken roll proteinerna beta-amyloid och tau spelar. Studier visar att beta-amyloid finns i förhöjda nivåer i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom. I en alzheimersjuk hjärna samlas små klumpar vid nervtrådarna som förstör kommunikationen mellan hjärnans nervceller. De kallas senila plack och innehåller proteinet beta-amyloid. Det andra proteinet tau kan då dess funktion förändras bilda trådliknande trassel, tangles, inne i cellen, vilket har betydelse för nervcellernas död.

Rödbetans färgämne betanin

En grönsak som i en vetenskaplig studie vid University of South Florida nyligen har upptäckts ha särskilt stor betydelse vid kampen mot Alzheimers är rödbetan. Den innehåller färgämnet betanin som också fungerar som antioxidant. Eftersom antioxidanter motverkar skadlig oxidation skyddar de mot flera degenerativa sjukdomar*.

”Betanin är lovande som hämmare av vissa kemiska reaktioner i hjärnan som är involverade i fortskridandet av Alzheimers sjukdom”, säger professor Li-June Ming, medförfattare till studien.

Mycket av skadan på hjärnans nervceller uppstår när beta-amyloid fäster till metalljoner, som järn eller koppar. Dessa metaller kan få beta-amyloidmolekyler att veckas fel och klumpas ihop, vilket orsakar inflammation och oxidation i närliggande nervceller som slutligen dör.

En tidigare studie visade att rödbetsjuice har potential att öka hjärnans syretillförsel och därigenom förbättra den kognitiva funktionen. Baserat på detta ville professor Ming och hans kollega Darrell Cole Cerrato undersöka om betanin kunde blockera kopparjonernas effekter på proteinet beta-amyloid och därigenom motverka felveckning av proteinet och oxidationen av hjärnans nervceller.

För att mäta oxidationsnivån använde forskarna en modellsubstans, DTBC, som de utsatte för enbart beta-amyloid, beta-amyloid bundet till koppar respektive kopparbunden beta-amyloid blandad med betanin. Oxidationen av DTBC mättes med spektrofotometri.

Som väntat orsakade beta-amyloid liten eller ingen oxidationsreaktion av DTBC, samtidigt som beta-amyloid bundet till koppar orsakade betydande oxidation. När beta-amyloid bundet till koppar däremot blandades med betanin minskade oxidationen med hela 90 %, vilket indikerar att felveckningen av proteinerna motverkades effektivt.

Betanin motverkar skadlig oxidation

”Vi kan inte säga att betanin stoppar felveckningen helt, men vi kan säga att det reducerar oxidation”, säger Cerrato. ”Mindre oxidation kan motverka felveckning till en viss grad, kanske tillräckligt för att bromsa aggregationen av beta-amyloid, vilket tros vara den främsta orsaken till Alzheimers”.

* En degenerativ sjukdom är en sjukdom där en nedbrytande process bromsar funktionen hos celler, vävnader eller organ.

Källa: http://www.sci-news.com/medicine/betanin-alzheimers-disease-05834.html