Rödbetans betain kan skydda hjärta och blodkärl

Rödbetor i olika färger - innehåller aminosyran betain som skyddar blodkärl och hjärta.

Rödbetor innehåller massor av nyttiga ämnen som till och med kan förstärka varandras goda effekter. Betain, eller trimetylglycin, är ett av dem. Det är en aminosyra som kan delta i viktiga biokemiska processer i kroppen vilket bland annat motverkar hjärt-kärlsjukdom.

Förutom de välkända nitraterna innehåller rödbetor också folat, kalium, färgämnen och växtsteroler med bioaktiva egenskaper, fibrer och aminosyran betain. Alla har goda hälsoeffekter.

Betain – aminosyra med viktiga funktioner

Betain, som är en aminosyra, ska inte förväxlas med betanin, ett av rödbetans färgämnen som hör till gruppen betalainer. Ett annat namn på betain är trimetylglycin. Betain kan bildas i kroppen av ämnen från kosten, som kolin, eller fås direkt från vissa betainrika råvaror som vi äter, främst rödbetor, spenat och vissa spannmål.

Betain har flera viktiga uppgifter i kroppen. Det fungerar som metyldonator och lämnar ifrån sig metylgrupper i metyleringsprocesser. Metylering är en av kroppens viktigaste biokemiska funktioner. Betain skyddar också celler och vävnader genom att bevara vätskebalansen och förhindrar att proteiners struktur förstörs. Det finns dessutom studier som visar att betain kan ha en positiv effekt på träningskapacitet.

Nivåerna av homocystein minskas av betain

Homocystein bildas när den essentiella aminosyran metionin metaboliseras i kroppen. Det omvandlas sedan tillbaka via metylering till metionin med hjälp av ett enzym som är beroende av kobalamin (vitamin B12) och folat (vitamin B9), eller ett annat enzym där betain behövs. Homocystein kan också brytas ner till bland annat cystein av ytterligare ett enzym med hjälp av pyroxidin (vitamin B6).

Många har förhöjda nivåer av homocystein i olika allvarlig grad. Orsaker kan vara nedsatt njurfunktion, näringsbrist, en ohälsosam livsstil eller påverkan från vissa mediciner. Dessutom ökar homocysteinnivåerna med åldern. Det finns också flera genetiska defekter som ger denna effekt. Ofta förekommer samtidigt sänkta halter av betain. Det kan bero på ökad förbrukning eller minskad bildning i kroppen. Lågt intag av kostbaserat betain sammanfaller ofta med höga homocysteinnivåer i kroppen. Vid sjukdomssymtom ska naturligtvis detta utredas av sjukvården. I vissa fall krävs en mycket komplex behandling.

Förhöjda halter av homocystein kan skada blodkärlen och öka risken för hjärt-kärlsjukdom, som åderförfettning, stroke och hjärtinfarkt. Även demens och inflammatoriska sjukdomar kan i vissa fall kopplas till förhöjda halter av homocystein. Man har också sett att låga halter av betain i sig ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.

Genom att tillföra betain med kosten kan risken för sjukdom orsakad av höga homocysteinhalter motverkas. Den mängd betain EU-kommissionen menar bidrar till normal homocysteinmetabolism bör man kunna få i sig genom att dagligen dricka 1 dl fyra gånger koncentrerad rödbetsjuice enligt studier om betaininnehåll i rödbetsjuice.

 

Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23997720/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28664334/