Diabetes och rödbetor

Rödbetor och diabetes, nitrater i rödbetor skyddar mot diabetes typ 2 och relaterade sjukdomar, kombinerat med antioxidanter i lingon fås ännu bättre effekt.

Rödbetor kan motverka diabetes typ 2 och komplikationer av sjukdomen. Ännu bättre effekt fås när de kombineras med lingon. Både kväveoxid bildad av nitrat och antioxidanter har betydelse.

Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakar för hög sockerhalt i blodet. Vid diabetes typ 2 produceras inte tillräcklig mängd av hormonet insulin som ska transportera sockret (glykosen) från blodbanan in i kroppens celler, samtidigt som kroppen blivit okänslig för insulinet. Man kallar detta för insulinmotstånd. Vid diabetes typ 2 ses ofta även skadliga blodfetthalter.

Kärlskador, åderförkalkning, hjärtinfarkt och stroke vid diabetes

Diabetes kan leda till kärlskador, och det är den vanligaste dödsorsaken bland personer med diabetes. De drabbas oftare än andra av hjärtinfarkt och stroke till följd av stela och tilltäppta blodkärl. Även de små blodkärlen i ögon, njurar och fötter kan skadas.

En av flera orsaker är att högt blodsocker startar en inflammationsprocess som skadar blodkärlens insidor vilket leder till åderförkalkning (åderförfettning).

Man vet också att störd kväveoxidbildning i kroppen kan leda till hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Kväveoxid från nitratrika grönsaker som rödbetor

Kväveoxid bildas genom intag av kost rik på L-arginin och nitrat. Vid vissa sjukdomstillstånd är bildningen från L-arginin störd, och processen försämras också med åldern. Då är nitratrik kost desto viktigare som källa till kväveoxid. Nitrat finns främst i rödbetor och gröna bladgrönsaker.

Kväveoxiden har många viktiga funktioner då den bland annat reglerar blodtrycket så att det inte blir för högt och har en antiinflammatorisk effekt i blodkärlen. Därigenom motverkas hjärt-kärlsjukdom. I en amerikansk studie har dessutom visats att överviktiga personer med försämrad insulinkänslighet – som leder till förhöjda blodsockervärden – fick bättre insulinkänslighet av att dricka rödbetsjuice.

Njurarna har hormonreglerande och vätske-/saltbalansreglerande funktioner, varför även de är viktiga för blodtrycksregleringen. Oxidativ stress och brist på kväveoxid i njurarna kan därför också orsaka exempelvis diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

Rödbetor och lingon förbättrar värdena på blodsocker och blodfetter

Rödbetor innehåller, förutom nitrater och olika näringsämnen, också antioxidanten betalain. Antioxidanter motverkar för höga halter av fria radikaler som annars kan orsaka oxidativ stress. Studier har också visat att de har positiv effekt på blodfetter och blodsocker. Dessutom gynnas processen i kroppen där nitrat omvandlas till kväveoxid.

Lingon och andra bär och frukter är rika på antioxidanter. I studier har vissa antioxidanter i lingon brutit insulinmotståndet vid diabetes typ 2 bättre än medicinen Metformin. Lingon har också gett goda värden på blodsocker, kolesterol och vikt i försök med möss som fått äta en kost med mycket fett.

Även osötade juicer innehåller socker som finns naturligt i råvarorna. Som diabetiker bör man tänka på att blodsockret påverkas mindre om sockret intas tillsammans med annan mat jämfört med när man får i sig sockret fristående.

På marknaden finns osötade rödbetsjuicer som även innehåller lingonjuice.

 

Källor:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0074-02762005000900002
Minska diabetesrisk med sallad, Petra Weiss, Aftonbladet
Forskning och hälsa, nr 2/2015
http://ki.se/fyfa/reaktiva-syreradikaler-och-kvaveoxid-i-njur-och-hjartkarlforskning
http://rödbetsjuice.se/rodbetans-farg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203456