Återhämtning och rödbeta

Fotboll är exempel på en sport där återhämtningen kan gynnas av rödbetsjuice.

Rödbetor och deras ämnen kan förbättra återhämtningen efter fysisk ansträngning, både den som sker direkt efter och den som pågår under flera dagar efter aktiviteten.

Att rödbetsjuice kan öka prestationsförmågan är allmänt känt. Efter fysisk ansträngning är det sedan viktigt med återhämtning.

Under återhämtningsperioden är det vanligt att känna svaghet, stelhet och värk i musklerna – ”träningsvärk”. En grupp forskare gjorde en studie för att undersöka om rödbetsjuice kan påverka återhämtningen efter fysisk ansträngning. Tretton fotbollsspelare deltog i undersökningen med två försök som pågick under vardera 7 dagar. Vid det ena 7-dagarsförsöket fick de rödbetsjuice och vid det andra försöket fick de placebo.

På den 4:e dagen under respektive försöksvecka utförde de ett LIST-test (med gång-, sprint- och löpintervall). Första dagen på veckan samt på 4:e, 5:e, 6:e och 7:e dagen (alltså förutom vid början av försöket även vid fyra tillfällen efter det ansträngande LIST-testet) noterade forskarna deltagarnas prestationer vid specifika fysiska övningar, blodmarkörer för muskelskada, inflammationsparametrar samt ömhet i musklerna.

Träningsvärk och tillfällig muskelsvaghet minskade

Efter LIST-testet försämrades deltagarnas prestationer generellt vid de fysiska övningarna under resten av veckan, men i de flesta av övningarna motverkades försämringen tack vare rödbetsjuicen. De kunde alltså prestera bättre än om de inte druckit rödbetsjuice. Även om markörer för muskelskada och inflammation inte påverkades av rödbetsjuicen minskade deltagarnas ömhet i musklerna.

Forskarna menade att eftersom deltagarnas ”träningsvärk” minskade och deras fysiska prestationer vid övningarna inte försämrades lika mycket efter LIST-testet när de druckit rödbetsjuice tyder det på bättre återhämtning.

Rödbetans färgämne också positivt

I en studie deltog 22 atleter i två olika försök. I det ena försöket fick de betalainer, som är rödbetans färgämnen, under en vecka, i det andra placebo under en vecka. Deltagarna genomförde efter varje försök ett fysiskt test. När de fått betalainer ökade både prestationsförmågan och återhämtningen efteråt. Ett dygn efter testet gjordes ett löptest på tid. Av de 22 deltagarna sprang 17 snabbare då de fått betalain. Halten av ämnet kreatinkinas, som är en markör för muskelnedbrytning, samt upplevd utmattning var också lägre hos de som fått betalain.

Direkt återhämtning

Efter ett träningspass ska det autonoma nervsystemet återhämta sig och hjärtfrekvensen sjunka till normal nivå. I ett försök med 12 friska män såg man att denna återhämtning efter fysisk ansträngning gick snabbare om de fått rödbetsextrakt innan.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32125249/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28121183/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32469260/