I vilken form ska man inta rödbeta?

Rödbeta och rödbetsjuice i flaska - koncentrerad rödbetsjuice är mest effektivt för att sänka blodtrycket och öka prestationsförmågan.

Rödbetornas nitrat kan sänka blodtryck och öka prestationsförmåga. Hur man får i sig rödbetan har betydelse. Koncentrerad rödbetsjuice sänkte blodtrycket mest effektivt i en studie.

Forskningsstudier har visat att ämnen i rödbeta har många positiva effekter på kroppen. Det man talar om mest är dels att nitratet kan sänka blodtrycket och gynna hjärt-kärlhälsa, dels att det kan öka prestationsförmåga och ork. 

Om rödbetorna kokas lakas nitrat ur och hälls bort med kokvattnet. Det är därför bättre att äta rödbetorna rårivna eller ugnsbakade. Det är en ganska stor dos nitrat som behövs varje dag för att uppnå effekterna på blodtrycket eller prestationsförmågan, och därför väljer många att dricka rödbetsjuice.

En hög dos nitrat behövs

För sänkning av blodtrycket behövs 5–9 mmol, eller 310–560 mg, nitrat per dag. Det motsvarar 2–7 dl rödbetsjuice beroende på nitrathalten i respektive fabrikat. Med koncentrerad rödbetsjuice behöver man inte dricka lika mycket. Ofta anges också mängden nitrat i dessa produkter. Det kan till och med vara effektivare än vanlig rödbetsjuice även om man dricker en mängd som ger lika mycket nitrater.

I Exeter, England, studerade en forskargrupp hur sättet att tillföra nitrat påverkar kroppens omsättning av nitrat och därmed effekten på blodtrycket, vilket är kopplat till hjärt-kärlhälsa.

Tio friska män fick inta tre produkter med samma mängd nitrat (5,76 mmol). Dessa var koncentrerad rödbetsjuice (55 ml), vanlig rödbetsjuice (456 ml) respektive rödbetskaka (60 g). Dessutom fick de en vattenlösning med rödbetskristaller innehållande endast 1,40 mmol nitrat samt avjoniserat vatten som kontroll.

Blodtryck kontrollerades och nitrat i blodplasma, saliv och urin mättes före intag och upp till 24 timmar efter intag.

Koncentrerad rödbetsjuice effektivast

Halten i blodplasman blev högre med rödbetskakan och den koncentrerade rödbetsjuicen än med den vanliga rödbetsjuicen och den svaga rödbetslösningen. Den koncentrerade rödbetsjuicen var den enda produkt som sänkte det systoliska och det arteriella blodtrycket, medan rödbetskakan sänkte det diastoliska blodtrycket. Även om nitratet i plasma höjdes av samtliga nitratprodukter sänktes alltså blodtrycket mest effektivt av koncentrerad rödbetsjuice.

Nitratinnehållande tillskott, särskilt koncentrerad rödbetsjuice, rekommenderas därför som kosttillskott där syftet är att bibehålla eller förbättra hjärt-kärlhälsa.

 

Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29223585