Nitrat ger bättre syreupptagnings­förmåga

Nitrat i rödbetsjuice för lägre syreförbrukning och effektivare syreanvändning.

Förutom att nitratet i rödbetor sänker blodtrycket och ger extra skydd mot magsår får det också kroppen att utnyttja syret bättre.

I kroppen omvandlas nitrat till kväveoxid som vidgar blodkärlen vilket får blodtrycket att sjunka. Dessutom utnyttjar cellerna syret effektivare och behöver mindre syre för att fungera. Något som man kan ha nytta av vid träning när musklerna kräver mycket syre. Rödbetor är rika på nitrater. Prova och se om träningen går lättare och om resultaten förbättras med hjälp av rödbetor eller rödbetsjuice.

Det finns också andra sammanhang när syret behöver användas så effektivt som möjligt, exempelvis vid fridykning, bergsklättring eller lungsjukdom.

Professor Erika Schagatay vid Mittuniversitetet och hennes forskargrupp fann i en studie att fridykare minskade sin syreförbrukning när de druckit koncentrerad rödbetsjuice. De kunde därför hålla andan 11 % längre.

Kan personer med nedsatt lungfunktion också ha nytta av rödbetor?
Erika Schagatay och hennes forskarlag kommer nu att börja undersöka hur personer med nedsatt lungfunktion kan ha nytta av rödbetor. ”För patienter som har lungsjukdomen KOL kan en promenad vara lika jobbig som att vara på hög höjd”, berättar hon.
Därför genomför de nu en studie med en grupp friska klättrare i Himalaya i Nepal. ”Det här skulle kanske även kunna hjälpa en stor patientgrupp med lungbesvär, om det funkar”, säger Erika.

 

Källa: ”Snabbare och smalare – med rödbeta!” av Maja Lundbäck, MåBra > http://mabra.com/snabbare-och-smalare-med-rodbeta/