Rödbetsjuice ger hjärtsviktspatienter mer kraft

Rödbeta ger kraft åt hjärtsviktspatienter

Hjärtsvikt leder till försämrad muskelkraft, vilket gör det svårare att röra på sig. Kväveoxidbrist kan vara en orsak. Rödbetsjuice är rik på nitrat som omvandlas till kväveoxid i kroppen. I en pilotstudie ökade hjärtsviktspatienters muskelkraft med 12-13 % efter att de druckit rödbetsjuice, vilket kan innebära en reduktion av sjukdomens muskelpåverkan med en tredjedel.

Människor med hjärtsvikt har ofta minskad muskelstyrka och rör sig långsammare, vilket begränsar deras förmåga att träna. Det leder i sin tur till lägre livskvalitet.

Delvis kan musklernas försämrade kapacitet bero på minskad biotillgänglighet av kväveoxid. En källa till bildning av kväveoxid i kroppen är kväveoxidkretsloppet. En annan är kostbaserat nitrat från växter som ruccola, spenat och rödbetor.

Studie – hjärtsvikt, rödbetsjuice och muskelstyrka
Forskare vid Washington University School of Medicine, USA, undersökte om intag av oorganiskt nitrat kunde öka kväveoxidproduktionen och på så sätt förbättra muskelfunktionen hos patienter med hjärtsvikt beroende på systolisk dysfunktion, som innebär att hjärtat har nedsatt förmåga att pumpa blodet ut i kroppen.

I en dubbelblind studie fick nio hjärtsviktspatienter på fastande mage inta rödbetsjuice vid två olika tillfällen med 1-2 veckors mellanrum. Vid ena tillfället innehöll juicen 11,2 mmol nitrat, vid andra tillfället var nitratet borttaget.

Två timmar senare undersöktes musklernas funktion hos patienterna genom att använda metoden isokinetisk dynamometri. När nitrat intagits i form av rödbetsjuice ökade kväveoxidhalten i utandningsluften – som är ett mått på biotillgänglighet hos kväveoxid – med 35-55 %. Samtidigt ökade intaget av nitrat den maximala muskelkraften med 12 % och den maximala muskelsnabbheten med 13 % enligt beräkningar baserade på denna mätmetod.

Forskarna konstaterade att nitratet i rödbetsjuicen ökade kväveoxidens biotillgänglighet och muskelkraften hos hjärtsviktspatienterna i denna pilotstudie.

Jämförelser med andra studier
Vid jämförelse med studier med friska försökspersoner är effekten mycket större hos personer med hjärtsvikt, påpekar forskarna i pilotstudien. Ungefär en tredjedel av den på grund av hjärtsvikt försämrade muskelkraften utplånas tillfälligt med intag av nitrat, uppskattar forskarna när de jämför med en annan studie. Enbart traditionella mediciner mot hjärtsvikt har ingen positiv effekt på just muskelkraften. Resultatet i denna studie är jämförbar med 2-3 månaders styrketräning anpassad för hjärtsviktspatienter.

Forskarna rekommenderar att en större studie görs för att undersöka huruvida den förbättrade muskelkraften kan ha effekt på hjärtsviktspatienters livskvalitet.

 

Källor:
Mest hjärtsviktsforskning görs på män – Hjärt-Lungfonden
Acute Dietary Nitrate Intake Improves Muscle Contractile Function in Patients With Heart Failure