Rödbetsjuicens nitrater lagras i musklerna

En dos rödbetsjuice ger efter några timmar bättre prestationsförmåga. Uppladdning med rödbetsjuice flera dagar i förväg kan ge ännu mer ork och kraft. Till viss del kan det bero på att nitratet i rödbetsjuicen lagras i musklerna.

Den som dricker rödbetsjuice för att öka sin förmåga att prestera, till exempel vid en tävling, brukar räkna med att rödbetsjuicens positiva effekt märks ett par timmar efter intag och några timmar framöver för att sedan minska. Många laddar också upp med rödbetsjuice flera dagar i rad före tävlingsdagen.

Redan en dos ger ökad prestationsförmåga

Rödbetsjuicens nitrater omvandlas i kroppen till nitrit och vidare till kväveoxid. Denna process gynnas av syrebrist, som kan uppstå till exempel vid kraftig ansträngning. Kväveoxiden får blodkärlen att vidgas och därmed ökar genomströmningen av syrerikt blod till muskler och andra vävnader. Hjärnan behåller tankeskärpan som annars kan mattas av vid fysisk ansträngning.

Hushållning med syre och energi

Nitratintag minskar också syrekostnaden vid ansträngning. Nitratet gör så att cellernas ”kraftverk” mitokondrierna använder syret effektivare när energi bildas. Minskningen av syrekostnaden anses bero även på effekter av nitratet som inte inbegriper förändringar av mitokondriernas funktion, genom att mindre energi går åt för samma muskelarbete. 

Om du minskar syre­kost­naden för en viss aktivitet kan du upprätthålla aktivitets­intensiteten under en längre tidsperiod eller så presterar du på en högre nivå med samma ursprungliga syrekostnad. Dessutom, ju mer du tränar desto fler friska mitokondrier bildas. Effekten av rödbetsjuice är större hos mindre vältränade personer än hos atleter vars uthållighet och mitokondriefunktion redan ligger på en högre nivå.

En enda dos nitrat ger ökad uthållighet inom några få timmar. Varför ska man då dricka rödbetsjuice under flera dagar i rad?

Flera doser rödbetsjuice har ännu större effekt

Forskning pekar på att prestationsförmågan ökar mer om rödbetsjuicen tas varje dag under minst tre dagar än om en enda dos tas före prestationen. Varför är oklart, men det finns teorier om att en enda dos inte räcker för att förändra mitokondriernas funktion. Man vet nu också att nitrat hamnar i skelettmuskelvävnaden där det i viss mån kan lagras.

Musklerna kan lagra rödbetans nitrat

När man dricker rödbetsjuice en gång om dagen under flera dagar kan koncentrationen av nitrat i blodet ses öka efter några timmar för att sedan minska till nära nolläget före nästa dags dos. Varje dag ligger toppen en liten aning högre men skillnaden är marginell. När man däremot tittar på koncentrationen av nitrat i skelettmusklerna ser man en kraftigare ökning av högsta nivån för varje dag, och den lägsta nivån ökar också tydligt för varje dag. Detta nitratlager i musklerna antas kunna vara en orsak till att flera dagars intag av rödbetsjuicens nitrater kan ha ännu större effekt än en enstaka dos. Det verkar vara de ”snabba” muskelfibrerna som lagrar nitratet.

Starkare muskler med rödbetsjuice

Studier med möss har också visat att musklerna kan bli starkare av rödbetsjuice. Det var de ”snabba” muskelfibrerna som hade påverkats positivt av nitratet. Dessa muskelfibrer är inte beroende av syre, vilket de ”långsamma” muskelfibrerna som används främst vid uthållighetsarbete är. Forskarna fann att dessa starkare möss hade en större mängd av två speciella proteiner i sina muskler. Dessa proteiner har att göra med kalciumregleringen som har stor betydelse för muskelcellernas sammandragningar. Detta förklarar förmodligen den ökade muskelstyrkan.


Källor:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919314182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22687611