Rödbetor kan minska insulinresistensen

Rödbetsjuice - nitrat kan minska insulinresistensen vid fetma.

Nitrat i rödbetor gynnar kväveoxid­bildningen som i sin tur ökar insulin­­känsligheten hos överviktiga personer. Därmed kan deras blodsockervärden förbättras och typ 2-diabetes kanske undvikas.

Det vi äter omvandlas till socker – glukos – i blodet, och hormonet insulin får glukosen att transporteras vidare ut i kroppens celler. När cellerna blivit okänsliga för insulin så att mer insulin behövs talar man om insulinmotstånd eller insulinresistens. När glukosen i blodet inte kan transporteras bort blir glukoshalten i blodet för hög. Insulinresistens och fetma uppträder ofta samtidigt, och diabetes typ 2 kan utvecklas.

Typiskt vid detta tillstånd är låg biotillgänglighet av kväveoxid (NO). Insulinkänsligheten förbättras när kväveoxidgenererande processer stimuleras. Intag av nitratrika grönsaker, exempelvis rödbetor, ökar kväveoxidbildningen eftersom nitratet omvandlas till nitrit av munbakterier för att sedan bilda kväveoxid. Användning av antibakteriellt munsköljmedel slår ut dessa bakterier i många timmar efteråt.

En forskargrupp vid Colorado State University, USA, undersökte om intag av rödbetsjuice kunde förbättra insulinkänsligheten hos personer med fetma, utan att påverka normalviktiga personer.

12 normalviktiga vuxna försökspersoner (BMI i medeltal 26,3 kg/m2) och 10 överviktiga (BMI i medeltal 34,0 kg/m2) drack 5 dl rödbetsjuice – ca 17 mmol nitrat – berikad med 25 g glukos, med eller utan förbehandling med antibakteriellt munsköljmedel.

Halten glukos i blodet (”blodsockervärdet”) efter intag av glukosberikad rödbetsjuice var högre hos överviktiga än hos normalviktiga försöksdeltagare 60 och 90 minuter senare. Insulinkänsligheten var lägre hos överviktiga jämfört med normalviktiga personer. Antibakteriellt munsköljmedel före rödbets- och glukosintaget minskade insulinkänsligheten hos överviktiga men inte hos normalviktiga.

Alltså förbättrade rödbetsjuicen insulinkänsligheten hos överviktiga personer om inte munbakterierna slagits ut före intag av den glukosberikade rödbetsjuicen. Insulinkänsligheten påverkades inte hos normalviktiga personer.

I en undergrupp med både överviktiga och normalviktiga försökspersoner som fick glukos med vatten istället för med rödbetsjuice hade det ingen betydelse om munsköljmedel använts eller inte.

Resultaten indikerar att överviktiga vuxna personer och deras insulinkänslighet skulle kunna gynnas av nitratrik föda som rödbetor och rödbetsjuice.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203456