Rödbetor och diabetes, nitrater i rödbetor skyddar mot diabetes typ 2 och relaterade sjukdomar, kombinerat med antioxidanter i lingon fås ännu bättre effekt.

Diabetes och rödbetor

Rödbetor kan motverka diabetes typ 2 och komplikationer av sjukdomen. Ännu bättre effekt fås när de kombineras med lingon. Både kväveoxid bildad av nitrat och antioxidanter har betydelse. Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakar för hög sockerhalt i blodet. Vid diabetes typ 2 produceras inte tillräcklig mängd av hormonet insulin som ska transportera […]

Läs mer »

Rödbetans färgämne är bra för hälsan.

Rödbetans färg

I rödbetor finns betacyaniner som inte bara är ofarliga färgämnen utan dessutom har positiva effekter på vår hälsa. Att rödbetan har ett starkt färgämne är uppenbart för alla som stiftat bekantskap med den. Vissa av oss märker det när vi går på toaletten efter att ha ätit den. Det är de blåröda färgämnena betacyaninerna som […]

Läs mer »

Rödbetsjuice - nitrat kan minska insulinresistensen vid fetma.

Rödbetor kan minska insulinresistensen

Nitrat i rödbetor gynnar kväveoxid­bildningen som i sin tur ökar insulin­­känsligheten hos överviktiga personer. Därmed kan deras blodsockervärden förbättras och typ 2-diabetes kanske undvikas. Det vi äter omvandlas till socker – glukos – i blodet, och hormonet insulin får glukosen att transporteras vidare ut i kroppens celler. När cellerna blivit okänsliga för insulin så att […]

Läs mer »

Rödbetsjuice - för bättre hälsa och prestation.

Rödbetsjuice

Rödbetsjuice är bra för både hälsan och prestations­förmågan. Forskning visar exempelvis att rödbetsjuice sänker blodtrycket och ger bättre idrottsresultat. Av de nyttiga ämnen som rödbetor innehåller är det nitraterna som är mest omskrivna. Men i rödbetor finns också bland annat antioxidanter, folat och kalium. Rödbetsjuice dricks av både hälsomedvetna och idrottare. Det forskas och skrivs […]

Läs mer »

Rödbetsjuice kan hjälpa till att avgifta levern.

Rödbetor kan hjälpa till att avgifta levern

Rödbetor innehåller många nyttiga ämnen och kan användas för att avgifta levern. Helst bör den intas rå eller som rödbetsjuice. Förutom att hjälpa till att rena levern kan ämnena i rödbetorna motverka andra sjukdomstillstånd så att alla system i kroppen arbetar på bästa sätt tillsammans. Levern är ett organ som har flera uppgifter. En är […]

Läs mer »

Rödbeta och rödbetsjuice - deras nitrater är bra för hälsan.

Nitrater – bra eller dåligt för hälsan?

Nitrat i grönsaker, exempelvis rödbetor, hyllas för sina goda hälsoeffekter. Nitrat omvandlas i kroppen till nitrit och sedan till kväveoxid. Men hur hänger det ihop med varningarna för nitrit och nitrosaminer? Nitrat finns bland annat i gröna bladväxter och rödbetor. Det kan också finnas i dricksvatten­brunnar i jordbruksområden. Nitrit bildas naturligt i kroppen men används […]

Läs mer »

Man som håller ett knippe rödbetor - rödbetor gör nytta i magen och skyddar mot sjukdomar

Rödbetsjuice gör nytta i magen och skyddar mot sjukdomar

Det beror både på kväveoxiden bildad från rödbetans nitrat och på rödbetans färgämne betalain som är en sorts antioxidant. Rödbetor innehåller också andra ämnen som är bra för hälsan, som polyfenoler och folat. När vi får i oss nitrat, exempelvis från rödbetor, omvandlas det till nitrit som i sin tur blir kväveoxid i ett kretslopp […]

Läs mer »

Musklernas cellulära kraftverk mitokondrierna påverkas positivt av nitrat från exempelvis rödbetor.

Nitrat förbättrar funktionen hos cellernas kraftverk

Forskningsresultat från Karolinska institutet visar att musklernas cellulära kraftverk – mitokondrierna – påverkas positivt av nitrat som finns i rikliga mängder i grönsaker som sallad, spenat och rödbetor. Se också film om mitokondrien nedan. I studien vid Karolinska institutet fick friska försökspersoner äta nitrat under tre dagar. Därefter fick de utföra ett cykelarbete varpå forskarna analyserade […]

Läs mer »

Ett knippe rödbetor - nitrater, folat, kalium och antioxidanter i rödbetor för bättre hälsa och prestationsförmåga.

Om rödbetor

Rödbetor och rödbetsjuice innehåller bland annat nitrat, kalium, folat och antioxidanter som ger bättre hälsa och ökad prestationsförmåga. Rödbetan är en grönsak som erbjuder kraftfulla hälsoeffekter och näringsmässiga fördelar. Den skulle därför kunna kallas ”superfood” eller ”supermat”. Rödbetor är mycket nitratrika. Det är dessa kostbaserade nitrater som med hjälp av bakterier i munnen omvandlas till […]

Läs mer »

Blodtryck - högt blodtryck är skadligt för hälsan.

Blodtryck

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Blodtrycket mäts i måttet millimeter kvicksilver, mm Hg, och anges med två tal, till exempel 120/80, som uttalas 120 över 80. Det första talet anger övertrycket (det systoliska), som uppstår när hjärtat drar ihop […]

Läs mer »